ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I SESJI EGZAMINACYJNYCH

DLA STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

W WYŻSZEJ SZKOLE SPORTOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W ŁODZI

NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

 

I semestr

 

29.09.2016 – 23.12.2016         - zajęcia dydaktyczne

24.12.2016– 08.01.2017          - przerwa świąteczna

09.01.2016 – 05.02.2017         - zajęcia dydaktyczne

06.02.2017 – 19.02.2017         - sesja egzaminacyjna

do 19.02.2017                                   - I termin złożenia wydruku Kart Okresowych Osiągnięć studenta do Dziekanatu w celu zaliczenia semestru

20.02. – 05.03.2017                 - sesja poprawkowa

do 05.03.2017                             - ostateczny termin złożenia wydruku Kart Okresowych Osiągnięć studenta do Dziekanatuw celu zaliczenia semestru

 

II semestr

 

20.02.2017 – 11.04.2017           - zajęcia dydaktyczne

12.04.2017 – 19.04.2017           - przerwa świąteczna wiosenna

20.04.2017 – 25.06.2017           - zajęcia dydaktyczne

27.06.2017 – 16.07.2017           - sesja egzaminacyjna

25.06.2017 – 02.07.2017           obóz sportowy dla I roku

             do 17.07.2017               -  I termin złożenia wydruku Kart Okresowych Osiągnięć studenta do Dziekanatu w celu zaliczenia semestru

01.09.2017 – 30.09.2017           - sesja poprawkowa

             do 02.10.2017               - ostateczny termin złożenia wydruku Kart Okresowych Osiągnięć studenta do Dziekanatu  w celu zaliczenia semestru

 

dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych      - 01.11.2016  -11.11.2016  -01 i 03.05.2017

                                                                                  - 15.06.2017

 

 

 

 

 

TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

SEMESTR ZIMOWY

 

1.   30.09 – 02.10.2016  

2.   07-09.10.2016

3.   21-23.10.2016

4.   04-06.11.2016

5.   18-20.11.2016

6.   02-04.12.2016

7.   16-18.12.2016

8.   13-15.01.2017

9.   27-29.01.2017

10.  04-05.02.2017

 

SEMESTR LETNI

 

1.     24 – 26.02.2017

2.     03-05.03.2017

3.     17-19.03.2017

4.     31.03 - 02.04.2017

5.     21-23.04.2017

6.     05-07.05.2017

7.     19-21.05.2017

8.     02-04.06.2017

9.     09-10.06.2017

10.  23-25.06.2017

 

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN