Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 123

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 243

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 244

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 246
 Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
Kursy językowe

Kurs Języka Niemieckiego dla opiekunów osób starszych w Niemczech

Pierwszy i jedyny kurs w Województwie Łódzkim

Po ukończeniu kursu czekają liczne oferty pracy!

 

czas trwania:

jeden semestr akademicki (pierwszy kurs październik – luty 2015/16). Pierwsze zajęcia 3-4.10.2015 i ostatnie 30-31.1.2016.

 

zajęcia:

co drugi weekend, 9 zjazdów, jeden zjazd weekendowy 16 godzin (8 Sobota i 8 niedziela). Dla osób przyjezdnych zniżki w pobliskich hotelach oraz możliwość wykupienia wyżywienia.

 

cena promocyjna:

1600 zł 1400 zł (możliwość opłat w dwóch ratach, inwestycja w naukę języka zwraca się mniej więcej po pierwszym tygodniu pracy w Niemczech).

Uwaga: zniżka 200 zł dla uczniów szkoły i studentów uczelni na ul. Milionowej 12

Uwaga: jeśli nie stać Państwa na sfiansowanie kursu, a są Państwo zdereminowani do efektywnej nauki języka i do podjęcia pracy w Niemczech – proszę się do nas zgłosić, a przedyskutujemy alternatywne formy finansowania. Podania będą rozpatrywane indywidualnie.w cenie:

120 godzin lekcyjnych języka niemieckiego oraz dzień wykładu w języku polskim na temat chorób geriatrycznych, materiały, kontakt z lektorem na dyżurach, dyplom ukończenia kursu w języku polskim i niemieckim, multimedialne sale lekcyjne w centrum Łodzi, pomoc w znalezieniu uczciwego zatrudnienia w Niemczech (współpraca z partnerami niemieckimi). Słowniki kursanci kupują we własnym zakresie.

 

zatrudnienie po ukończeniu kursu:

dla osób, które opanują materiał kursowy gwarantowana pomoc w znalezieniu pracy: pensja miesięczna netto 4000 – 7000 zł w zależności od regionu Niemiec, doświadczenia i opanowania języka,  z pokrytymi kosztami podróży, zamieszkania i wyżywienia (możliwość wyjazdu na krótsze terminy do 3 miesięcy). Nasz przedstawiciel w Niemczech wyszukuje dla Państwa oferty i osobiście sprawdza czy praca jest legalna, uczciwa i czy pracodawca płaci najwyższą możliwą stawkę.

 

program:

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ogólnie są zainteresowane nabyciem umiejętności komunikacji w języku niemieckim, a także osoby poszukujące innych prac stałych lub sezonowych w Niemczech. Początki kursu koncentrują się na podstawowej komunikacji w życiu codziennym.

W dalszej części kursu pojawia się słownictwo i ćwiczenia języka przydatnego w opiece nad osobą starszą. Końcowe zajęcia zajmują się praktycznym aspektem poszukiwania zatrudnienia czyli pisaniem CV i listu motywacyjnego. Kurs zakończony jest egzaminem w formie rozmowy o prace.

 

wymagania co do udziału w kursie:

- podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty za kurs

 

wymagania co do podjęcia zatrudnienia w Niemczech:

-szczegóły będą podane przy rozpoczęciu zajęć przez przedstawiciela z Niemiec, który także postara się uwzględnić Państwa kwalifikacje i potrzeby oraz odpowie na wszelkie pytania.

UWAGA: zapotrzebowanie w Niemczech jest ogromne i rośnie z roku na rok! Opanowanie materiału kursowego oraz predyspozycje do pracy opiekuna gwarantują możliwość czasowego lub stałego zatrudnienia przez wiele następnych lat.

 

Kurs odbywa się na zasadzie studiów zaocznych, zjazdy mają miejsce co drugi weekend - przez jeden semstr (9 zjazdów x 16 godzin na zjazd). Kurs skupia się głównie na umiejętności komunikacji w życiu codziennym. Na zjazdach będziemy przede wszystkim rozmawiać i próbować jak najwięcej zrozumieć. Ćwiczenia gramatyczne i nauka pisania będą wymagały pracy w domu. W razie pytań dostępni będą lektorzy na dyżurach. UWAGA: program jest orientacyjny i może ulec zmianie. Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórki poprzednich zajęć. Dzięki metodzie powtórek oraz systematycznej pracy w domu, nabyta wiedza i umiejętności językowe łatwiej się utrwalą i uczestnicy kursu po ukończeniu będą mogli się komunikumować w języku niemieckim, a dzięki temu przejdą etapy rekrutacji i rozpoczną zatrudnienie. 

 

Zjazd 1
sobota: spotkanie administracyjne, przedstawienie przebiegu kursu, prezentacja ofert i warunków ewentualnego zatrudnienia. Wprowadzenie do podstaw języka niemieckiego.
niedziela: pierwsze kontakty w języku niemieckim: powitania, pożegnania, przedtawianie się oraz podstawowe dialogi, liczebniki oraz odmiany czasowników.

Zjazd 2
Sprawdzenie zadań domowych oraz powtórka materiału z poprzedniego zjazdu. Orientacja w terenie, zakupy, resturacja, ćwiczenia z budowania pytań i odpowiedzi.

Zjazd 3
Sprawdzenie zadań domowych oraz powtórka materiału z poprzedniego zjazdu. Wakacje, ferie, tradycje, zwyczaje w Polsce i w Niemczech, pogoda, pory roku, daty, samopoczucie, cechy charakteru.

Zjazd 4
Sprawdzenie zadań domowych oraz powtórka materiału z poprzedniego zjazdu. Czas wolny, hobby, świętowanie urodzin, przyjmowanie gości,rodzina, prowadzenie gospodarstwa domowego.

Zjazd 5
Podsumowanie pierwszej połowy kursu, powtórka i konwersacje w grupach i parach. Poczta, dworzec, lotnisko, bank,zwierzęta, wygląd, ubrania, czynności codzienne.

Zjazd 6
Sprawdzenie zadań domowych oraz powtórka materiału z poprzedniego zjazdu. Kolejne tematy: mycie, czesanie, wyposażenie domu, sprzątanie, pranie, fryzjer, segregacja śmieci, gotowanie, ogród, wzywanie pogotowia, pierwsza pomoc.

Zjazd 7
Sprawdzenie zadań domowych oraz powtórka materiału z poprzedniego zjazdu. Anatomia człowieka, nazwy chorób, wizyta u lekarza, zakupy w aptece, pobyt w szpitalu.

Zjazd 8
Sprawdzenie zadań domowych oraz powtórka materiału z poprzedniego zjazdu. Opowiadanie o sobie, pisanie CV i listu motywacyjnego rozmowa kwalifikacyjna: pytania i możliwe odpowiedzi.

Zjazd 9
sobota: Wykład o chorobach geriatrycznych w języku polskim (z praktycznym aspektem obchodzenia się z pacjentem) niedziela: egzamin, rozdanie dyplomów.

 

Więcej informacji:

e-mail: kursy@wss.lodz.pl

telefon: +48 42 254 05 91

 

 

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN