kursy trenerskie koszykówki

 


Informujemy, iż Wyższa Szkoła Sportowa organizuje kursy na LICENCJE A, B i C. Poniżej przedstawiamy ofertę:

LICENCJA A
LICENCJA B
LICENCJA C

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego podania.

Podanie można pobrać tutaj.

Prosimy o wysyłanie podań do Dziekanatu WSS na adres: dziekanat@wss.lodz.pl lub osobiście oraz uiszczenia przedpłaty w wysokości 200 zł na konto :


Wyższa Szkoła Sportowa im. K. Górskiego
ul. Milionowa 12
93-193 Łódź

nr: 60 1560 0013 2367 0781 3535 0001

w tytule: imię i nazwisko, KURS LICENCJA ...


Wszystkie informacje dotyczące organizacji kursu (tzn. zjazdy program itp.) otrzymają Państwo w dniu rozpoczęcia kursu.

W razie wątpliwości wszelkich informacji może udzielić dziekanat uczelni lub kierownik kursu mgr Mirosław Trześniewski nr tel:602611816

Na tydzień przed terminem otrzymają Państwo informację o godzinie rozpoczęcia,

zatem prosimy o czytelne wypełnienie podania z adresem e-mail oraz nr telefonu

 

NABÓR NA KOLEJNE KURSY CIĄGLE TRWAJĄ.

NAJBLIŻSZE KURSY zaplanowano w następujących terminach:

19-20.10.2018 r.
02-04.11.2018 r.
09-11.11.2018 r.                                      

23-25.11.2018 r.

Prosimy o przesyłanie swoich podań do Dziekanatu WSS, które są podstawą do utworzenia grupy na kursie.

Informujemy, że w przypadku nie uzbierania odpowiedniej ilości kursantów zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia kursu.

 

 

 

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN