Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 123

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 243

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 244

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php:123) in /home/users/beanek/public_html/_lib/controller.class.php on line 246
 Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi
STUDIA PODYPLOMOWE

 

Trener personalny z zakresu chorób układu krążenia (TRENER CHUK)   

studia podyplomowe

 

CEL:Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów wśród Polaków. W roku 2010 z powodu chorób układu krążenia zmarło ok. 174 tys. osób. U chorych po zawale mięśnia sercowego ryzyko wystąpienia kolejnego zawału jest wysokie i wynosi około 15–20%  w ciągu roku. Przestrzegając zaleceń prewencyjnych można obniżyć to ryzyko. Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie i wyposażenie absolwentów kierunku wychowanie fizyczne oraz kierunków medycznych w niezbędne kompetencje do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w charakterze trenera personalnego działającego
w obszarze prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia. Studia podyplomowe nie stanowią konkurencji dla kierunku Fizjoterapia, gdyż podmiotem zainteresowania trenerów personalnych nie są pacjenci objęci procesem rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych, ale osoby, które zakończyły proces  usprawniania refundowany przez NFZ lub osoby, które zainteresowane są profilaktycznym oddziaływaniem kontrolowanego wysiłku fizycznego na układ krążenia. 

Uzyskana wiedza przygotowuje absolwenta do planowania, organizowania i realizacji  procesu treningowego w obszarze prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia

ADRESACI OFERTY:  osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne oraz studiów wyższych na kierunkach medycznych

CZAS TRWANIA: 2 semestry – około 280 godzin zajęć (sesje sobotnio – niedzielne w zjazdach co 2 tygodnie) + 30 godzin praktyki specjalistycznej realizowanej we własnym zakresie

CENA – 3.000 PLN, istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty po 1.500 PLN/semestr (cała kwota lub I rata powinna być wpłacona w terminie 14 dni przed rozpoczęciem danego semestru)

REKRUTACJA – ciągła - decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie kompletu dokumentów. Dokładny termin rozpoczęcia studiów zostanie ustalony z chwilą skompletowania grupy min. 16 słuchaczy. Planowany pierwszy termin rozpoczęcia studiów – PAŹDZIERNIK 2014!!!

 

ZASADY REKRUTACJI: wymagane jest złożenie kompletu następujących dokumentów:
- PODANIE/KWESTIONARIUSZ OSOBOWY skierowane do Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Wyższej Szkole Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi

- zaświadczenie lekarskie pozwalające na udział w studiach podyplomowych

- dyplom ukończenia co najmniej studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne lub kierunków medycznych
- 4 fotografie 3,5 x 4,5 cm

- kopia dowodu osobistego

 

DOKUMENT KOŃCOWY: po złożeniu karty zaliczeniowej, uzyskaniu zaliczenia praktyki na podstawie dzienniczka praktyk, złożeniu pracy dyplomowej i po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego absolwenci otrzymują: świadectwo oraz dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom Trenera  personalnego z zakresu chorób układu krążenia wydane przez Rektora Wyższej Szkoły Sportowej im. K. Górskiego w Łodzi.

 

Potencjalne miejsce zatrudnienia: samodzielna działalność gospodarcza, kluby fitness, gabinety odnowy biologicznej itp.

 

Kierownik studiów: dr Jacek Chrzczanowicz

 

Kontakt: Tel: 042-2540591                                      e-mail: jacek.chrzczanowicz@wss.lodz.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- PODANIE/KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

- SKIEROWANIE/ZAŚWIADCZENIE OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY

 

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN