Aktualności
Staropolskim obyczajem
gdy w Wigilię gwiazdka wstaje
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
i My życzymy Ci radości,
aby wszystko się zdarzyło
i z roku na rok lepiej było!

 

Najserdeczniejsze życzenia dla studentów, pracowników i sympatyków

Naszej Uczelni

składają:

dr inż. Roman Stępień - Rektor

mgr Małgorzata Jałkiewicz Hoffmann - Kanclerz

dr Jacek Chrzczanowicz - Dziekan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMUJEMY, IŻ ZAISTNIAŁA DROBNA ZMIANA W PLANIE NA KURSIE INSTRUKTORA SPORTU W PIŁCE NOŻNEJ NA WEEKEND 17-18 LISTOPAD 2012 R. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ ZE ZMIANAMI.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ, IŻ NA ZAJĘCIACH Z "PEDAGOGIZACJI" KURSANTOM PRZYDZIELONE ZOSTANĄ TEMATY ZAJĘĆ, KTÓRE BĘDĄ MUSIELI OPRACOWAĆ I PRZEDSTAWIĆ PODCZAS NASTĘPNYCH ZAJĘĆ.

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWI MGR M. WOZIŃSKI NA ZAJĘCIACH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z MIEJSCEM ODBYWANIA ZAJĘĆ W TEN WEEKEND ORAZ PRZYGOTOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIA ZARÓWNO NA HALI JAK I NA BOISKU - (WSZYSTKO ZALEŻY OD POGODY:)

 

 

17 listopad 2012 (sobota)

18 listopad 2012 (niedziela)

 

Kurs piłka nożna

Kurs piłka nożna

9:00 - 9:45

METODYKA I SYSTEMATYKA TECHNIKI PIŁKI NOŻNEJ (praktyka) mgr Z.Gutowski

HALA SIATKÓWKI

PRAKTYCZNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TESTAMI SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OGÓLNEJ I SPECJALNEJ - (praktyka) mgr Tylak

BOISKO/DUZA HALA

SZATNIA PRZY DUŻEJ HALI

9:45 - 10:30

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:30 - 13:15

13:15 - 14:15

przerwa obiadowa

przerwa obiadowa

14:15 - 15:00

PEDAGOGIZACJA - (praktyka) mgr W.Wozińsk

SALA NR 2

HOSPITACJA ZAJĘĆ TRENINGOWYCH - (praktyka) mgr P.Grzelak

DUŻA HALA

15:00 - 15:45

16:00 - 16:45

 

SPORTY UZUPEŁNIAJĄCE (praktyka) - mgr P.Grzelak


DUŻA HALA

 

16:45 - 17:30

 

17:45 - 18:30

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYPOMINAMY, IŻ PLAN NA KURSIE INSTRUKTORA SPORTU W PIŁCE SIATKOWEJ ULEGŁ DROBNYM ZMIANOM.

poniżej przedstawiamy plan na najbliży zjazd. cAŁY PLAN ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE PLANY ZAJĘĆ.

PROSIMY KURSANTÓW O PRZYGOTOWANIE SIĘ AN ZAJĘCIA W SALI WYKŁADOWEJ JAK I NA HALI.


 

29 wrzesnia 2012 (sobota)

30 września 2012 (niedziela)

 

kurs piłka siatkowa

kurs piłka siatkowa

9:00 - 9:45

TECHNIKA NA POZIOMIE: MINISIATKÓWKI, MŁODZIKA, KADETA, JUNIORA (wykłady) mgr Z.Skupień

TAKTYKA ZESPOŁOWA NA POZIOMIE:MINISIATKÓWKI, MŁODZIKA, KADETA, JUNIORA (wykłady) mgr P.Blomberg

9:45 - 10:30

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:30 - 13:15

TAKTYKA ZESPOŁOWA:MINISIATKÓWKA, MŁODZIK, KADET, JUNIOR (praktyka) - mgr P.Blomberg

13:15 - 14:15

przerwa obiadowa

przerwa obiadowa

14:15 - 15:00

TECHNIKA:MINISIATKÓWKA, MŁODZIK KADET, JUNIOR - (praktyka) - mgr Z.Skupień

TAKTYKA ZESPOŁOWA:MINISIATKÓWKA, MŁODZIK, KADET, JUNIOR (praktyka) - mgr P.Blomberg

15:00 - 15:45

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

 

 

17:45 - 18:30

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMUJEMY, IŻ PLAN NA KURSIE INSTRUKTORA SPORTU W PIŁCE SIATKOWEJ ULEGŁ DROBNYM ZMIANOM.

poniżej przedstawiamy plan na najbliży zjazd.

PROSIMY KURSANTÓW O PRZYGOTOWANIE SIĘ AN ZAJĘCIA W SALI WYKŁADOWEJ JAK I NA HALI.


 

15 wrzesnia 2012 (sobota)

16 września 2012 (niedziela)

 

kurs piłka siatkowa

kurs piłka siatkowa

9:00 - 9:45

TAKTYKA ZESPOŁOWA NA POZIOMIE: MINISIATKÓWKI, MŁODZIKA, KADETA, JUNIORA (wykłady) mgr P.Blomberg

TECHNIKA NA POZIOMIE: MINISIATKÓWKI, MŁODZIKA, KADETA, JUNIORA (wykłady) mgr Z.Skupień

9:45 - 10:30

10:45 - 11:30

11:30 - 12:15

12:30 - 13:15

GRA (praktyka) - mgr P.Blomberg

TECHNIKA:MINISIATKÓWKA, MŁODZIK KADET, JUNIOR - (praktyka) - mgr Z.Skupień

13:15 - 14:15

przerwa obiadowa

przerwa obiadowa

14:15 - 15:00

GRA (praktyka) - mgr P.Blomberg

TECHNIKA:MINISIATKÓWKA, MŁODZIK KADET, JUNIOR - (praktyka) - mgr Z.Skupień

15:00 - 15:45

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

 

 

17:45 - 18:30

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM KURSANTOM, IŻ ZOBOWIĄZANI SĄ DO 80 % FREKFENCJI NA KURSIE.

PRZEKROCZENIE TEGO LIMITU BĘDZIE SKUTKOWAŁO SKREŚLENIEM Z LISTY STUDENTÓW !!!!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMUJEMY, IŻ NOWY PLAN CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ NA KURSIE INSTRUKTORA SPORTU W PIŁCE NOŻNEJ ZOSTAŁ UMIESZCZONY W ZAKŁADCE Z PLANAMI ZAJĘĆ.


PROSIMY KURSANTÓW O PRZYGOTOWANIE SIĘ NA ZAJĘCIA W SALI WYKŁADOWEJ JAK I NA BOISKU.

TERMINY ZJAZDÓW NIE ULEGŁY ZMIANIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMUJEMY, IŻ PLAN NA KURSIE INSTRUKTORA SPORTU W PIŁCE NOŻNEJ ULEGŁ DROBNYM ZMIANOM.

poniżej przedstawiamy plan na najbliży zjazd.

PROSIMY KURSANTÓW O PRZYGOTOWANIE SIĘ AN ZAJĘCIA W SALI WYKŁADOWEJ JAK I NA BOISKU.

 

HARMONOGRAM NA KURSIE INDTRUKTORA SPORTU W PIŁCE SIATKOWEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

 


HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z CZĘŚĆI SPECJALISTYCZNEJ NA KURSIE INSTRUKTORA SPORTU W PIŁCE NOŻNEJ:

 

przerwa obiadowa

W Y Ż S Z A   S Z K O Ł A   S p o r t o w a
i m .   K a z i m i e r z a   G ó r s k i e g o   w   Ł o d z i
ul. Milionowa 12   |   93-193 Łódź   |   e-mail: dziekanat@wss.lodz.pl   |   tel/fax: 42 254 05 91
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011      Designed & Powered By MAXTECH & B-SEEN